Ofis alanı

Toplumsal Cinsiyet Başlangıç Eğitimi

İşyerinde cinsiyetçi pratiklerin yol açtığı sorunları, kök nedenlerini ve çözüm yollarını anlatan, üst yöneticilere yönelik 1-1,5 saat süren kısa bir eğitimdir.

Toplumsal Cinsiyet Kapsamlı Eğitimi

Hukukta, işyerinde, medyada eşit ve kapsayıcı bir ortama sahip olabilmek için yapılması gerekenleri sunan; atölyelerle donatılmış yarım gün süren bir eğitimdir.

Temiz Ofisler

İnsan Kaynakları Süreçlerinde Toplumsal Cinsiyet

Cinsiyet temelli İK sorunlarının tespit edilmesi, bu konudaki yasal yükümlülükler ve çözüm yollara yönelik 1 tam gün süren İK departmanı ve yönetim kadrosuna yönelik kapsamlı bir eğitimdir.

Davranış Kuralları Danışmanlığı

Kurum içi davranış kurallarının cinsiyet eşitliği süzgecinden geçirilmesine dair danışmanlık hizmetleri sunulmasıdır. Kurumunuza özel hazırlanmış politika metninde kurum içi kurallarda cinsiyetçiliğin önüne geçilmesi için kurulması gereken dili ve yaptırımları içerir.

toplantı odası